แปลง JSON string เป็น class ที่พร้อมใช้กับ C# ด้วย Visual Studio

วันก่อนเขียนบทความเรื่อง แปลง JSON STRING เป็น CLASS ที่พร้อมใช้กับ C# ไป แล้วก็มีกัลยาณมิตรได้เข้ามาแนะนำแจ้งว่า วิธีแปลง JSON string เป็น class นี่ สามารถทำได้ง่าย ๆ บน Visual Studio ได้เลยนะ ผมเองก็ถึงกับนั่งอึ้งว่ามันง่ายมากเลย แถมทียังแปลง XML เป็น class ได้ด้วย และแปลงทั้ง JSON, XML เป็น class สำหรับ VB.Net ได้อีกด้วยนะ

Read more