แนะนำฟอนต์ Noto Sans Thai

วันก่อนเห็นข่าว Google ปล่อยฟอนต์ที่สามารถแก้ปัญหาไม่แสดงตัวอักษรเมื่อฟอนต์ใดฟอนต์หนึ่งไม่รองรับหรือที่เรียกว่าตัวเต้าหู้ (ตัวช่องสี่เหลี่ยม) โดยตั้งชื่อว่า Noto (No tofu – ไม่มีตัวเต้าหู้) แบบว่าฟอนต์เดียวรองรับทุกภาษาเลยว่างั้น แต่ถ้าจะรองรับทุกภาษาจริง ๆ ก็ต้องโหลดไฟล์ขนาดใหญ่พอสมควรอยู่ดีแหละ งั้นวันนี้เลยจะขอแนะนำและแอบนำมาใช้ในบล็อกนี้แล้วด้วย

Read more